Стамбени објекат п+4+пк у Новом Саду
“Краљев Конак“ манастира Светог Прохора Пчињског

reference

ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"

Инвеститор: ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"

Наручилац: ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"

Објекат: А Карађорђевића 47, Македонска 11, Хипо банка, Luca di conte

Локација: Зрењанин

Година извођења радова: 2014

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ

Инвеститор:ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ

Наручилац: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ

Објекат: Одмаралиште Овчар

Локација: Улцињ

Година извођења радова: 2014

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Инвеститор: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД

Наручилац: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД

Објекат: Медицински факултет

Локација: Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Година извођења радова: 2014

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕСИМИРОВАЦ

Инвеститор: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕСИМИРОВАЦ

Наручилац: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕСИМИРОВАЦ

Објекат: Месна заједница и дом здравља у Десимировцу

Локација: Десимировац, Крагујевац

Година извођења радова: 2014

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА

Инвеститор: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА КИКИНДА

Наручилац: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА КИКИНДА

Објекат: Дом здравља Кикинда

Локација: Кикинда

Година извођења радова: 2014

ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Инвеститор: ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ, СМЕДЕРЕВО

Наручилац: ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ, СМЕДЕРЕВО

Објекат: део зграде подунавског управног округа

Локација: Смедерево, Трг републике бр. 5

Година извођења радова: 2014

JП "СРБИЈА ГАС"

Инвеститор: JП "СРБИЈА ГАС" НОВИ САД

Наручилац: JП "СРБИЈА ГАС" НОВИ САД

Објекат: део предузећа на Новом Београду, ул. Аутопут 11

Локација: Београд

Година извођења радова: 2014

Студентски културни центар

Инвеститор: Студентски културни центар у Новом Саду

Наручилац: Студентски културни центар у Новом Саду

Објекат: објекат Фабрика у Новом Саду

Локација: Нови Сад

Година извођења радова: 2014

ENERGY PRO

Инвеститор: ENERGY PRO ДОО НОВИ САД

Наручилац: ENERGY PRO ДОО НОВИ САД

Објекат: објекат у ул. Ружин гај бр. 15

Локација: Нови Сад

Година извођења радова: 2014

ЈКП Новосадска топлана

Инвеститор: ЈКП Новосадска топлана, Нови Сад

Наручилац: ЈКП Новосадска топлана, Нови Сад

Објекат: Објекат ГРС

Локација: Нови Сад

Година извођења радова: 2014