021 245 38 75
logo
РЕФЕРЕНЦЕ

РЕФЕРЕНЦЕ

Објекат: АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

Инвеститор: Академија уметности Нови Сад

Наручилац: Академија уметности Нови Сад

Локација: Ђуре Јакшића 7, Нови Сад

Врста радова: Грађевински радови на адаптацији

Година извођења радова: 2013

Објекат: ЕКСПОЗИТУРЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

Инвеститор: Министарство финансија Републике Србије

Наручилац: Министарство финансија Републике Србије

Локација: Нови Сад, Врбас, Бачка Паланка

Врста радова: Грађевински радови на одржавању

Година извођења радова: 2013

Објекат: ОГРАДА

Инвеститор: Више инвеститора

Наручилац: "ПАЛИСАДА" ДОО, Београд

Локација: Инђија, Вршац, Шимановци, Нови Сад

Врста радова: Радови на монтажи ограде

Година извођења радова: 2012

Објекат: КАПЕЛА НА ГРОБЉУ У НООВИМ КАРЛОВЦИМА

Инвеститор: ЈКП "Комуналац" Инђија

Наручилац: ЈКП "Комуналац" Инђија

Локација: Нови Карловци

Врста радова: Грађевински радови на изградњи

Година извођења радова: 2012

Објекат: МЕРКАТОР ЦЕНТАР

Инвеститор: "ЕНЕРГОГРУП", Београд

Наручилац: ПОРТ ЕКСПРЕС ДОО, Бачка Паланка

Локација: Нови Београд

Врста радова: Грађевински радови на реконструкцији

Година извођења радова: 2012

Објекат: КАСАРНА "ЈУГОВИЋЕВО"

Инвеститор: Министарство одбране Републике Србије

Наручилац: АГ - УНС ДОО, Нови Сад

Локација: Нови Сад, Авијатичарска улица 24

Врста радова: Монтажа префабрикованих елемената ограде

Година извођења радова: 2012

Објекат: ЕКСПОЗИТУРЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

Инвеститор: Министарство финансија Републике Србије

Наручилац: Министарство финансија Републике Србије

Локација: Нови Сад, Врбас, Бачка Паланка

Врста радова: Грађевински радови на одржавању

Година извођења радова: 2012

Објекат: ОГРАДА

Инвеститор: Више инвеститора

Наручилац: "ПАЛИСАДА" ДОО, Београд

Локација: Ченеј, Бачка Паланка, Београд, Лазаревац, Инђија

Врста радова: Радови на монтажи ограде

Година извођења радова: 2012

Објекат: СТАМБЕНА ЗГРАДА СУ+П+3+ПК

Инвеститор: "МАРИНИ ГРАДЊА" ДОО, Нови Сад

Наручилац: "МАРИНИ ГРАДЊА" ДОО, Нови Сад

Локација: Нови Сад, Коперникова 8

Врста радова: Грађевински радови на изградњи

Година извођења радова: 2012

Објекат: ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ, Павиљон Б

Инвеститор: Дом за децу и омладину у Ветрнику, Книнска 157

Наручилац: Дом за децу и омладину у Ветрнику, Книнска 157

Локација: Нови Сад, Ветерник

Врста радова: Грађевински радови на адаптацији

Година извођења радова: 2011