021 245 38 75
logo
РЕФЕРЕНЦЕ

По избору Привредне коморе Србије и бонитетне куће CОFACE, ГРО СТАТИК ДОО НОВИ САД је сврстан у успешно и поуздано предузеће. Своје активности константно прилагођавамо свавременом начину рада и организације посла, придржавајући се највиших стандарда у пословању како бисмо правовремено одговорили свим захтевима модерног тржишта и стручним захтевима постављеним пред наше предузеће.

У наставку моѕете погледати неке од послова који нас афирмишу као кредибилног и поузданог партнера у реализацији широког спектра послова из области грађевинарства.

Референце Увод

2020
2020

Санација санитарних чворова у објектима смештаја Наставног Центра у Кули

Наручилац: Mинистарство унутрашњих послова, Београд
2019/2020/2021

Текуће одржавање пословних објеката Пореске управе

Наручилац: Република Србија, Министарство Финансија - Пореска управа
2019/2020

Одржавање објеката Природно математичког факултета у Новом Саду

Наручилац: Природно математички факултет Нови Сад
2019

Санација кровне конструкције на објекту у улици Ђорђа Рајковића, Нови Сад

Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад
2019
2019

Санација станова у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

Наручилац: Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад
2018

Радови на санацији фасаде на згради Новосадског позоришта

Наручилац: Новосадско позориште Ujvideki Szinhas
2017

Рушење објеката по инспекцијском налогу

Наручилац: Град Суботица, Градска управа Суботица
2017
2017

Санација крова основне школе Петефи Шандор у Бечеју

Наручилац: Основна школа "Петефи Шандор", Бечеј
2017

Санација крова музичке школе у Зрењанину

Наручилац: Музичка школа "Јосиф Маринковић", Зрењанин
2016/2017

Превентивно и текуће одржавање објеката КБЦ Звездара

Наручилац: Клиничко болнички центар "Звездара", Београд
2016/2017

Текуће одржавање зграде факултета Техничких Наука у Новом Саду

Наручилац: Факултет Техничких Наука, Нови Сад
2016

Уређење излетишта и излетничких стаза

Наручилац: Општина Сокобања
2016

Санација зграде римокатоличког жупног уреда Плебанија

Наручилац: Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада
2015

Израда кровне конструкције манастира Свети Прохор Пчињски у Врању

Наручилац: Епархијски Управни одбор Православне Епархије врањске
2015
2012

Изградња капеле на гробљу у Новим Карловцима

Наручилац: Јавно Комунално Предузеће, Комуналац Инђија