Природно математички факултет Нови Сад
Стрелиште КПЗ Сремска Митровица

adaptacija

Адаптација представља сложене радове на објекту тј. промену организације простора, модернизацију опреме, уређаја и инсталација, али без промене конструктивних елемената, спољашњег изгледа и утицаја на безбедност објекта. ГРО СТАТИК ДОО изводи радове на адаптацији свих врста стамбених, пословних и индустријских објеката. Наш циљ је постићи највећи бенефит за инветиторе, уграђујући опрему реномираних произвођача, уз висок стандард занатских радова.

У склопу адаптације нудимо следеће занатске радове:

зидарске радове
водоинсталатерске радове
молерскo-фарбарске и фасадерске радове
гипсарске радове
столарске радове
керамичарске и паркетарске радове
израду и замену електроинсталација


Реконструкција

Реконструкција представља сложене радове на постојећем објекту, промену конструкције објекта, али у његовим основним габаритима и запремини (волумену). При извођењу оваквих радова долази до измене, не само изгледа објекта, већ и носивих елемената одговорних за статичку сигурност објекта. При реконструкцији објеката најчешће долази до измене инсталација, објекат се модернизује новим уређајима и садржајима, а притом је могућа и промена намене. ГРО СТАТИК ДОО изводи радове на реконструкцији свих врста стамбених, пословних и индустријских објеката.


Надоградња

Надоградња спада у сложене радове на објекту, и представља сваки облик проширења објекта заузимањем земљишта, доградњом једне или више етажа, или реконструкција кровишта у сврху добијања новог функционалног стамбеног или пословног простора. Дакле, долази до измене услова из одобрења за грађење.Фирма ГРО СТАТИК ДОО поседује све потребне лиценце, као и сву потребну опрему за извођење ове врсте радова на постојећим објектима, те све радове изводимо унутар договорених рокова, уз најмањи могући утицај на околину.