Природно математички факултет Нови Сад
Стрелиште КПЗ Сремска Митровица

naslovna

Традиција Искуство Квалитет

ДЕЛАТНОСТИ
Изградња стамбених, стамбено-пословних, производних, складишних и других објеката.
Aдаптацијa и доградњa постојећих објеката и санацијa оштећења на њима.
Израда идејног и коначног пројектног решења, као и потребне пратеће документације.
Рушење објеката под стручним надзором уз спровођење највиших мера заштите на раду.
КООПЕРАНТИ