021 245 38 75
logo
ПРОЈЕКТОВАЊЕ - ИЗГРАДЊА - ИНЖЕЊЕРИНГ

ГРО СТАТИК ДОО


Предузеће ГРО СТАТИК ДОО за пројектовање, изградњу и инжењеринг Нови Сад је основано 2007. године у Новом Саду. Од оснивања се бавимо широким спектром делатности из области грађевинарства, а посебно пројектовањем, изградњом, те адаптацијом и реконструкцијом објеката у високоградњи. У складу са захтевима и потребама клијената, константно се трудимо да усавршавамо квалитет услуга које пружамо.


ГРО СТАТИК ДОО чини неколико сектора, грађевински сектор, правни, економски и грађевинкска оператива, као и бројни сарадници грађевинске, електро и машинске струке. Сви сектори су међусобно повезани и уско сарађују, тако да су ефикасност и учинковитост на завидном нивоу.


ВИШЕ О НАМА

Електронски сертификат „Еxcellent SME“ је осмишљен у духу директива ЕУ о промоцији успешних компанија, чија је сврха не само промоција успешних компанија и добре пословне праксе, него и повећање транспарентности и безбедности пословања и заштита потрошача.

По избору Привредне коморе Србије и бонитетне куће CОFACE, ГРО СТАТИК ДОО НОВИ САД је сврстан у успешно и поуздано предузеће. Тиме смо још једном доказали да су квалитет услуга које вршимо, радова које изводимо и задовољство клијената приоритет у пословању наше фирме која послује већ пуних 13 година.